Wat geloven wij?

Jezus Messias is de Zoon van God. De God, Die hemel en aarde gemaakt heeft en Die Zich door middel van de bijbel heeft bekend gemaakt aan deze wereld.

Jezus is behalve de Zoon van God ook de enige weg, waardoor we bij God kunnen komen.

God heeft de mensen zo lief, dat Hij daarom Zijn Zoon heeft opgeofferd, opdat ieder die op Hem vertrouwt, eeuwig leven heeft.

Door de Heilige Geest van God worden we opnieuw geboren en Hij gaat ons helpen om het nieuwe leven uit te voeren.

Wil je weten hoe je Jezus kunt toelaten in je eigen leven en opnieuw geboren worden ?

Kijk op de pagina met LINKS! (en lees Johannes 3 vers 1-21)